THE WEST OF MADAGASCAR:

1. Antananarivo - Miandrivazo (Canoe Trip) - Belo Tsiribihina - Tsingy De Bemaraha - Morondava - Antsirabe – Antananarivo 2. Antananarivo - Antsirabe - Kirindy - Bekopaka (Tsingy De Bemaraha) – Morondava

Coming soon...